from Codeage with love

PROBIOTIC là các “vi khuẩn thân thiện”, “vi khuẩn tốt”, hay nói ngắn gọn là lợi khuẩn giúp bảo vệ và nuôi dưỡng cơ thể. Probiotics được tìm thấy nhiều nhất trong ruột già, dạ dày, da và niệu đạo. PREBIOTICS là thức ăn cho Probiotics, nuôi dưỡng các lợi khuẩn. Cơ Thể Chúng Ta […]

back to top