from Codeage with love

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe thoáng qua cụm từ “quá trình methyl hóa” và ảnh hưởng của nó đến với sức khỏe của chúng ta. Nhưng chắc hẳn không nhiều người hiểu rõ được sức ảnh hưởng mạnh mẽ và tầm quan trọng của quá trình này đến các hoạt động trong cơ thể.

Liposome là những tiểu phân tử hình cầu có lõi chứa chất dinh dưỡng, vitamin hoặc chất điều trị…, được bao bọc phía ngoài bởi 1 hoặc nhiều lớp màng Phospholipid. Liposome được coi là “người vận chuyển” lý tưởng với khả năng chứa, bảo vệ, vận chuyển và giải phóng hoạt chất dinh dưỡng […]

back to top